Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring:

Nuværende formulering af § 7 stk 3

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden. Herudover forefindes relevante oplysninger på vandværkets hjemmeside.

Bestyrelsen forslag til ny formulering af § 7 stk 3

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse i form af E-mail til de medlemmer, der har oplyst mailadresse, samt ved annoncering på vandværkets hjemmeside med angivelse af dagsorden, og tid og sted for afholdelse.

Vedtages forslaget indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse af forslaget.