1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

På grund af ledningsbrud vil der i dag den 25.4 kunne forekomme kortvarige stop for vandforsyning på Lærkevænget, Rødkløvervej, nederste del af lærkelundsvej samt Kløverskrænten.
Generalforsamling 11. maj 2024 kl 10, Sted: Danhostel Ebeltoft. Tilmeld dig her

Hent dagsorden og bestyrelsens forslag til vedtægtsændring

Dagsorden:
1.     
Valg af dirigent
2.     
Bestyrelsens beretning
3.     
Regnskab 2023 til godkendelse
4.      Takstblad og budget 2024 til godkendelse
5.      Behandling af indkomne forslag, samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. (se forslag på www.ebeltoftvand.dk)
6.     
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. På valg er Per Abildskov og Claus Bjerring. Begge modtager genvalg.
7.     
Valg af revisor
8.     
Eventuelt                                          

Bestyrelsen Hasnæs Vandværk A.m.b.a.


 

 Vandets hårdhedsgrad er 10
Vedr. omtalen i TV-avisen om Pfas forurening i visse kommuner.

Under indslaget blev det nævnt, at der forkommer forurening af Pfas-forbindelser i Syddjurs Kommune. Vi kan berolige alle vores andelshavere.Der er ikke fundet spor af nogle af de 22 Pfas-forbindelser i vand fra Hasnæs Vandværk.


Se de nyeste vandanalyser  kan ses her
Se den ældre resultater (pesticidkontrol)