Ejerskifte / Flytteregistrering

På overtagelsesdatoen indtræder jeg som medlem i Hasnæs Vandværk A.m.b.A med  
rettigheder og forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ. Bemærk, at gebyr for ejerskifte betales af sælger/fraflytter
Fraflytters navn: *
Fraflytters adresse: *
Sommerhusets adresse/forbrugsadressen: *
Fraflytters nye adresse: *
Fraflytters mailadresse: *
Fraflytters telefonnummer: *
Flyttedato: *
Målerstand i m3: *
Aflæsningsdato: *
Indflytters/ny ejers navn: *
Indflytters navn 2: (Hvis flere på adressen)
Indflyttes adresse: (Hvis ikke forbrugsadresse bebos fast)
Indflytters mailadresse: *
Indflytters telefonnummer: *
Indflytter er: *