Bestyrelse

Formand/vagttlf.

Svend-Erik Klein Akacievej 20, 8400 Ebeltoft
E-mail: hasnaes@hasnaes-vand.dk
Tlf: 4025 7321

Næstformand

Flemming S. Pedersen
Pilevænget 49, 8400 Ebeltoft
E-mail: flemming.steiner@mail.dk
Tlf: 2442 5430

Kasserer og sekretær

   
Per Abildskov Ellevej 38,7442 Engesvang
E-mail: per_abildskov@hotmail.com
Tlf: 2540 2338

Bestyrelsesmedlem

Benny Krogh Sandagervej 4, 8960, Randers SØ Tlf: 3132 3278
Claus Bjerring (Indtrådt 1.11.2023) Pilevænget 11, 8400 Ebeltoft
E-mail: cb@hbgroup.dk
 
Tlf: 2178 5555
Niels Peter Mortensen (udtrådt 1.11 2023) Færgevejen 46, 8400 Ebeltoft
E-mail: npemo@syddjurs.dk
Tlf: 2463 4611

Suppleanter

Søren Peder Iversen
Akacievej 6, 8400 Ebeltoft
E-mail: Iversen04@gmail.com
Tlf: 5329 5622