Vandkvalitet

Hårdhedsgraden er <10 DH

Kvaliteten af vandet, der sendes fra Hasnæs Vandværk og ud til forbrugerne  kontrolleres løbende, og sker flere steder på vandets vej fra boring og til forbruger.
 
Hyppighed og kontrolsteder er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Heri er også bestemt, hvilke stoffer og med hvilken frekvens, der skal kontrolleres for. Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. 
Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.   
 
Hasnæs Vandværk har aftale med analyselaboratoriet Eurofins A/S om udtagning og analyse af vandprøverne for Hasnæs Vandværk A.m.b.a.. 
 

De nyeste vandanalyser kan ses direkte på Eurofins hjemmeside her

Ældre rapporter ses nedenfor:
Analyserapporter 2020-2022

Analyserapporter
Råvandskontrol Drikkevandskontrol forbrugers taphane Afgang vandværk
  Coliforme bakterier juli 2022
Mikrobiologi juli 2022
 
  06.09.2021
Udvidet kontrol
 Gruppe A og B parametre (pesticidkontrol)
 
 
Boring 1 04.11 2020
 
19.02.2021: 04.11 2020
Boring 5 04.11 2020
 
04.11 2020  
Boring 2 15.10 2020
 
03.05.2020  
Boring 4 15.10 2020
 
26.02 2020  
Boring 3 2309 2020
 
09.01 2020