Hasnæs Vandværk A.m.b.a.
 
Afholder ordinær generalforsamling
På Danhostel Ebeltoft
Egedalsvej 5 · 8400 Ebeltoft

 Lørdag, den 11. maj 2024, kl. 10.00

                                           Dagsorden:
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2023 til godkendelse
  4. Takstblad og budget 2024 til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag, samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. (se forslag på www.ebeltoftvand.dk)
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsenPå valg er Per Abildskov og Claus Bjerring. Begge modtager genvalg.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
Af hensyn til forplejning kræves tilmelding senest den 5.5 2024
Tilmelding her


 
                                           Bestyrelsen Hasnæs Vandværk A.m.b.a.