Administration

Hasnæs Vandværk har indgået en aftale med Midt Regnskab ApS om 
administrativ assistance.
  
Midt Regnskab ApS varetager bl.a. følgende sager:
 
1. Regnskab med vandforbruget ved den enkelte ejer.
2. Alle opkrævninger og årsafregninger i forbindelse hermed
3. Årsopgørelse med bl.a. målerstande ved start og slut, forbrug m.v.
4. Udsendelse af årlig opkrævning 

Kontaktinformation
Midt Regnskab ApS
Kølkær Hovedgade 42, Kølkær
7400 Herning
Tlf. 21224880
Mail: kontakt@midtregnskab.dk

Revision

Hasnæs Vandværk har indgået en aftale med BDO om revision.