Administration

Hasnæs Vandværk har indgået en aftale med Midtregnskab om 
administrativ assistance.
  
Midtregnskab varetager bl.a. følgende sager.
 
1. Regnskab med vandforbruget ved den enkelte ejer.
2. Alle opkrævninger og årsafregninger i forbindelse hermed
3. Årsopgørelse med bl.a. målerstande ved start og slut, forbrug m.v.
4. Udsendelse af årlig opkrævning 

Kontakt Midtregnskab
Nørlundvej 1, Kølkær
7400 Herning
 Tlf. 21224880
Mail: kontakt@midtregnsiakb.dk
Nørludvej 1, Kølkær
7400 Herning
Danmark
Nørlundvej 1, KølkærRevisor