Takstblad 2024

Husk ved køb - salg - flytning...

Skal du flytte, købe eller sælge ejendom, er det vigtigt for dig, at der foretages en aflæsning af vandmåleren-

Det er fraflytteren der hæfter for forbruget, indtil flytningen er anmeldt og aflæsning er foretaget.

Sørg derfor at der gives besked om ændringerne til Vandværket, så du får en korrekt regning og undgår at betale for andres forbrug.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning

Andet 

Målerbrønde skal altid være frilagte og ikke overdækkede,
således at vandværkets personale/håndværkere kan komme
uhindret til målere og haner. Desuden skal målerbrønde
holdes fri for bevoksninger.
 
Ved niveau ændring omkring målerbrønde, skal bruger for egen regning hæve måler og brønd til det nye niveau.

Afregning

Der afregnes forbrug og halvdelen af de faste afgifter/gebyrer
juli og januar (årsafregning)
 

Download takstblad

Tilslutningsbidrag: (excl. moms)

 
(enfamilieshus, sommerhus, lejlighed)  
Hovedanlægsbidrag pr. bo enhed
kr.   3.500,00
Forsyningsledningsbidrag kr.   9.070,00
Stikledningsbidrag kr.  12.000,00
I alt kr.  24.500,00
 

Driftsbidrag: (ekskl.moms)

Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig inkl.målerafgift kr.     800,00
vandafgift pr m3 kr.        5,00
Statsafgift af ledningsført vand, pr m3 kr.        6,37
Driftsbidrag er excl. statsafgift på ledningsført vand og grundvandsbeskyttelse. (skat afsnit E.A.7.5.) 2015
Målerafgift indehldt i fast årlig afgift  

Gebyrer: (excl. moms)

Gebyr ved ejerskifte. Betales af sælger …….                       kr.    400,00

Gebyr hvis vandværket skal aflæse måler
v/ejerskifte eller ved anden manuel aflæsning .                  kr.    500,00 

Genåbningsgebyr ved lukning og genåbning ….                 kr.  2000,00
 
 
Gebyr for skriftlig oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/ hushandel kr.   250,00
Gebyr for betaling via Girokort kr.     45,00
Gebyr for BS betaling Kr.     10,00
Rykkergebyr (incl moms) kr.    150,00
Gebyr hvis vandværket skal rydde for tilgængelighed. kr.    500,00
Gebyr for administration af manuelt indberettede
Målerdata…………………………………                               kr.    200,00
Gebyr for mgl. indberetning af målerdata for målere,
der indberettes manuelt.       ….                                  kr.    200,00
 
Tilslutningsafgift og driftsbidrag vedrørende 2024 godkendt af Syddjurs Kommune: Dato: 9.1 2024