1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Lukning for vand!!!!!!!!

I forbindelse med etablering af nødstrømsinstallation er det nødvendigt at lukke stoppe udpumpningen mandag, den 22. maj kl. 10-11.

Den 24. maj kl. 11- ca. 15 har Konstant A/S (firmaet, der ejer jordkablerne) meddelt at de afbryder strømmen til vandværket. vi kobler over på nødstrøms og forventer kun et kortvarigt trykfald.

Begge dage vil der kunne forekomme midlertidigt brunligt vand som følge af sediment fra rørerne, der løsrives ved varierende trykforhold.


Vi beklager ulejligheden.

 Vandets hårdhedsgrad er 10 dHVedr. omtalen i TV-avisen om PHas forurening i visse kommuner.

Under indslaget blev det nævnt, at der forkommer forurening af Phas-forbindelser i Syddjurs Kommune. Vi kan berolige alle vores andelshavere.Der er ikke fundet spor af nogle af de 12 Phas-forbindelser i vand fra Hasnæs Vandværk. Den seneste analyse er foretaget i oktober 2022 og kan ses her


Se den ældre resultater (pesticidkontrol)